Volby do školské rady

Ředitelka školy svolává zákonné zástupce žáků školy k volbám do školské rady dle § 167, zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu Školské rady při základní škole zřízené obcí Průhonice.

 Volby se konají v pondělí 4. listopadu 2013 od 7.00 do 18.00 hod.

v budově Základní školy Průhonice, okres Praha – západ, Školní 191, 252 43 Průhonice.

V Průhonicích dne 03. 10. 2013