Požární cvičení na ZŠ Průhonice

První zářijový týden je mnohými prvňáčky nedočkavě očekáván. Mnozí žáci se naopak do školy po pěkných prosluněných prázdninách příliš netěší. Rozhodli jsme se, že všem začátek nového školního roku zpestříme evakuačním cvičením. Jednalo se o požární cvičení, které mělo za úkol prověřit účinnost poplachových a evakuačních směrnic a také průběh evakuace školy při požáru nebo jiném mimořádné situaci.

S průběhem akce jsme byli velice spokojeni.  Nejdříve byl ráno v 9:15 oznámen požár  profesionálnímu hasičskému sboru Středočeského kraje, který dal příkaz k výjezdu SDH Průhonice. Během vyučování se v 9:16 z interního rozhlasu ozval hlas naší paní ředitelky oznamující stručnou zprávu s výzvou k opuštění budovy. Někteří žáci se zaradovali: „Hurá, hoří škola!“ a všichni byli za pomoci vyučujících evakuováni zakouřeným prostorem mimo budovu školy na školní hřiště. Příjemně nás překvapilo, že jsme byli schopni se přesunout během 4 minut! Při přepočítávání a hlášení veliteli zásahu bylo odhaleno, že chybí dva žáci, kteří byli v rámci cvičení záměrně ponecháni v budově školy.  Po uplynutí dalších tří minut se z evakuačních dveří školy vynořili páni hasiči s našimi chybějícími žáky zakuklenými v evakuačních dýchacích maskách.  Obecenstvo bylo úplné, a tak nám členové  SDH Průhonice mohli ukázat různé typy hasicích přístrojů a jak se používají. Velký potlesk a povzbuzování sklidili, když názorně hasili policejní auto pomocí stříkací hadice.  Seznámení s celkovou výstrojí hasičů bylo velmi zajímavé. Žáci zpozorněli, když se dozvěděli, že ochranný kryt obličeje, který je součástí hasičské helmy, je pozlacený.  Před návratem do školních tříd si ještě žáci mohli zblízka prohlédnout zásahové hasičské auto.

Škola neshořela, škola stojí. Děkujeme členům SDH Průhonice a členům Obecní policie Průhonice pod vedením pana Ing. Jana Hroudy.  Veliké poděkování patří panu Tomáši Fenclovi (FENCL SAFETY, s. r. o.),  který zajišťuje požární ochranu na naší škole.

— Mgr. Alena Mátlová